รุ่น
ความกว้างรวม
ความกว้าง1
ความกว้าง2
ความกว้าง3
ความสูง
ความลึก
น้ำหนักตู้
ราคาต่อหน่วย
Model
Total Width(mm.)
Width1(mm.)
Width2(mm.)
Width3(mm.)
Height(mm.)
Depth(mm.)
Weight(kgs.)
Unit Price(Baht)
MDB 17
1800
600
600
600
1800
400
287
43,000
MDB 18
1800
600
600
600
1800
600
321
46,000
MDB 19
2400
800
800
800
1800
600
382
47,500
MDB 20
2400
800
800
800
2100
600
428
50,000
MDB 21
2400
800
800
800
2100
800
468
52,000
MDB 22
3000
1000
1000
1000
2100
600
496
53,800
MDB 23
3000
1000
1000
1000
2100
800
538
57,500
MDB 24
3000
1000
1000
1000
2100
1000
51
59,500