บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2535 ( 1992 )

INDOCHINA ENGINEERING SYSTEM KEYLAI CO.,LTD. 

เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการนำเข้าสกรู น๊อต จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และผู้รับเหมาในประเทศ ต่อมาได้หันมาผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้กับตลาดในประเทศเอง เพื่อทดแทนการนำเข้า ปัจจุบัน บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด มีโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ โดยโรงงานตั้งอยู่ที่ จังหวัด สมุทรปราการ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของเรา เราเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการที่เรานำมามอบให้กับลูกค้าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และบริการ ของเราให้ดีและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อที่จะได้เติบโตไปกับลูกค้าและเป็นกำลังหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป ด้วยเหตุนี้เอง สินค้าและบริการที่เราผลิตและจำหน่ายอยู่นี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่น บ้าน ถนน ไฟฟ้า และอาคารโรงงาน ตราบใดที่ยังมีพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านี้อยู่เราเชื่อมั่นว่าสินค้าและบริการของเรา จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้นๆ